Kate Middleton Hair Icon.

Kate Middleton Named Britain’s Hair Icon